Your Cart  ( ) 
     แจ้งการโอนเงิน
   
ช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารดังนี้
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารทหารไทย สุขุมวิท สำโรง ออมทรัพย์ สฤษดิ์ จันทร์สิงหกุล 181-2-1080-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนสุขุมวิท (สมุทรปราการ) ออมทรัพย์ จริงใจเฟอร์นิเจอร์ 335-2-24898-8

ธนาคารกรุงเทพ สำโรง ออมทรัพย์ จริงใจเฟอร์นิเจอร์ 122-7-19065-7

ธนาคารกสิกรไทย สำโรง (ศูนย์การค้าปู่เจ้า) ออมทรัพย์ จริงใจเฟอร์นิเจอร์ 325-2-59957-5

         
แจ้งการโอนเงิน
         
  เลขที่ใบสั่งซื้อ    
         
  ชื่อ-นามสกุล    
         
  เบอร์โทรติดต่อ    
         
  รายละเอียดการโอนเงืน    
         
  Upload File    


       
         
         
         

Copyright 2015© jingjai furniture 107 .