Your Cart  ( 0 ) 
     PRODUCT
หมวดสินค้า    
 
 
เซ้ตชุดห้องนอนRhythm(ริทึ่ม)
 Code :  csb151
 เซ้ตชุดห้องนอนRhythm(ริทึ่ม)
฿  43,800.00     ราคาพิเศษ 21,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า :
     
 
เซ้ตชุดห้องนอน
 Code :  csb149
 เซ้ตชุดห้องนอน "CAYLA"
฿  79,800.00     ราคาพิเศษ 39,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
 
เซ็ตชุดห้องนอน Discovery
 Code :  csb148
 เซ็ตชุดห้องนอน Discovery
฿  51,800.00     ราคาพิเศษ 25,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
     
 
ชุดห้องนอน vintage set
 Code :  csb147
 ชุดห้องนอน vintage set
฿  23,800.00     ราคาพิเศษ 11,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า :
      ชุดห้องนอน Vintage set
-เตียงขนาด 5 ฟุต
-ตู้เสื้อผ้า ขนาด135 เซ็นติเมตร

-โต๊ะเครื่องแป้ง80เซ็นติเมตร
-ชั้นวางทีวี
-โซฟา
-ชุดโต๊ะอาหาร
-โต๊ะกลางกระจกชา
 
เซ็ตชุดห้องนอน vintage set
 Code :  csb146
 เซ็ตชุดห้องนอน vintage set
฿  51,800.00     ราคาพิเศษ 25,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
 
 เซ็ตชุดห้องนอนSandy2
 Code :  csb145
  เซ็ตชุดห้องนอนSandy2
฿  39,800.00     ราคาพิเศษ 19,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
     
 
เซ็ตชุดห้องนอนSandy1
 Code :  csb144
 เซ็ตชุดห้องนอนSandy1
฿  37,800.00     ราคาพิเศษ 18,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า :
      ชุดห้องนอนDAILY
เตียง 5 ฟุต
ตู้เสื้อผ้า 120 cm

โต๊ะเครื่องแป้ง 60 cm
แถมฟรีที่นอนสปริง(ไม่มีการประกันที่นอนนะค่ะ)
ราคา 9,900.- บาท
สำหรับ 6ฟุต เพิ่มเงิน1500บาทนะค่ะ

 
 เซ็ตชุดห้องนอนDAILY 2
 Code :  csb143
  เซ็ตชุดห้องนอนDAILY 2
฿  39,800.00     ราคาพิเศษ 19,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
 
เซ็ตชุดห้องนอนDAILY 1
 Code :  csb142
 เซ็ตชุดห้องนอนDAILY 1
฿  39,800.00     ราคาพิเศษ 19,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
     
 
เซ็ตชุดห้องนอน Czech Rock
 Code :  csb141
 เซ็ตชุดห้องนอน Czech Rock
฿  57,800.00     ราคาพิเศษ 28,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า :
     
 
เซ็ตชุดห้องนอน Munich
 Code :  csb140
 เซ็ตชุดห้องนอน Munich
฿  77,800.00     ราคาพิเศษ 38,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
 
ชุดห้องนอน Munich
 Code :  CBS139
 ชุดห้องนอน Munich
฿  25,900.00     ราคาพิเศษ 12,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
     
 
ชุดห้องนอน Czech Rock
 Code :  CBS138
 ชุดห้องนอน Czech Rock
฿  27,800.00     ราคาพิเศษ 13,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า :
     ชุดห้องนอน Discovery
เตียง 5 ฟุต
ตู้เสื้อผ้า135 cm
โต๊ะเครื่องแป้ง 70 cm
ชั้นวางทีวี 120 cm
แถมฟรีที่นอนสปริง(ไม่มีการประกันที่นอนนะค่ะ)
โซฟาเบด
ชุดโต๊ะอาหาร 4ที่นั่ง
โต๊ะกลางหน้ากระจกชา
ราคา 25,900.- บาท
สำหรับ 6ฟุต เพิ่มเงินเงิน1500บาทนะค่ะ
 
ชุดห้องนอน Discovery
 Code :  CBS137
 ชุดห้องนอน Discovery
฿  51,800.00     ราคาพิเศษ 25,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
 
ชุดห้องนอน Conrad
 Code :  CBS134
 ชุดห้องนอน Conrad
฿  31,800.00     ราคาพิเศษ 15,900.00
  หยิบใส่ตระกล้าสินค้า
 
     

Copyright 2015© Central Furniture Company Limited. All right reserved.